מכון היצוא

המרכז ללימודי יצוא - לימודי תובלה ולוגיסטיקה

כל העוסק בסחר חוץ, הן בייצוא והן בייבוא, חייב לבוא במגע עם רשות המכס. המפגש נועד לרענן ולחדד את הידע המקצועי בנושאי הליבה שבעבודה מול המכס: סיווג טובין, ערך טובין לצרכי מכס, כללי מקור ותעודות מקור, רגולציה (רישיונות ואישורים), תהליך שחרור טובין מפיקוח רשות המכס ועוד.

פרטים נוספים

המכס האמריקאי הציג את תוכנית ה-CTPAT, הכפופה להנחיות ה-HLS האמריקאי ולפיה, חברות העוסקות בסחר חוץ ואשר עומדות בקריטריונים שנקבעו על ידי המכס האמריקאי, זוכות ליהנות מהקלות מנהלתיות משמעותיות בתהליכי מכס בארה"ב.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה