מכון היצוא

ישראל עלתה מהמקום האחרון עד למקום ה-8 במדד הייצוא

בשנת 2018 עמד קצב הגידול הריאלי ביצוא על 4.7% - השמיני בטיבו בקרב מדינות ה-OECD. זהו שיפור ניכר לעומת מצב היצוא ב-2015 אז התכווץ היצוא בקצב שנתי ריאלי של 3.2% וישראל דורגה אחרונה. בנוסף לכך מעלה הניתוח ההשוואתי כי לראשונה מזה חמש שנים קצב הגידול ביצוא גבוה יותר מהגידול בסחר העולמי.

לקריאה לחצו כאן

טעינה