מכון היצוא

במטרה להקפיץ את היקפי היצוא, משלחת עסקית מלווה את הנשיא ריבלין לרומניה

טעינה