מכון היצוא

המדריך לסחר מקוון בסין

הצגת האפשרויות העומדות בפני יצואנים המעוניינים להשתמש בפלטפורמות לסחר מקוון בסין (משרד הכלכלה, מינהל סחר חוץ).

www.gov.il/he/departments/publications/reports/china_ecommerce_guide

טעינה