מכון היצוא

Incoterms 2010

הכללים הידועים כ-Incoterms®2010 אשר פותחו על ידי לשכת המסחר בינלאומית (ICC). כללים אלה המצויים בשימוש משנות השלושים של המאה הקודמת הוכרו על ידי היצואנים והיבואנים אשר חיפשו הגדרות ברורות באשר לזכויותיהם וחובותיהם בעת עיסוקם בסחר הבינלאומי. היצואן והיבואן, כאשר הסתמכו על אחד מכללי ה-Incoterms יכלו לראשונה להגדיר באופן ברור כיצד העלויות והסיכונים הקשורים לכל עסקה מתחלקים ביניהם. ההתפתחות המואצת של צורות ההובלה הבינלאומית ושיטות המסחר הכתיבה צורך בהגדרות חדשות ובעדכון של הכללים ולכן הוחלט ב- ICC להוציא לאור גרסה חדשה של הכללים אשר נכנסה לתוקף החל מינואר 2011 וידועה כ-Incoterms ® 2010 . מהדורה זו מפורסמת בפרסום מספר 715 של ICC הידוע בשם Incoterms ®2010 – ICC rules for the use of domestic and international trade terms

פרטים נוספים
טעינה
טעינה