מכון היצוא

ברצוני להסתייע בשירותי הייעוץ של מכון היצוא.

ידוע לי, כי עליי לפרט את נושא הייעוץ המבוקש ב"נושא הפנייה" וכי באפשרותי לבחור יועצים מתוך אינדקס היועצים באתר מכון היצוא. פנייתי ליועצים הנבחרים תיעשה באמצעות היחידה לשירותי ייעוץ לקבלת התייחסותם. במידה ולא אבחר יועצים, היחידה לשירותי ייעוץ תפעל לאיתור יועצים מתאימים עבורי.

ידוע לי, כי היועצים אשר הביעו נכונות לסייע מצפים לפנייתי אליהם לצורך שיחת תיאום ציפיות. רק לאחר קיום השיחות עם היועצים, ובמידה ואהיה מעוניין בכך, תתואם עבורי פגישת ייעוץ של 45 דקות עם מי מהיועצים שאבחר. הפגישה תתקיים במשרדי מכון היצוא, בתיאום אתי ובהסכמתי.

ידוע לי כי באחריותי ליצור קשר עם היועצים ו/או עם היחידה לשירותי ייעוץ במהלך השבועיים הקרובים ולהודיע לכם את בחירתי. 

ידוע לי כי פגישת יעוץ ראשונה עם כל יועץ הינה ללא עלות לחבר המכון. 


לשאינם חברים – עלות כל פגישה 200 ש"ח אשר ישולמו למכון היצוא טרם קיום הפגישה.

אנא סמן את הענף הקשור לתחום פעילות החברה

אישור תנאים

תודה רבה! פנייתך התקבלה
טעינה