מכון היצוא

היצוא לטורקיה לשיא: זינק ב-44% ברבעון הראשון של 2013

עיקר הגידול נבע מיצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט אולם גם ללא ענף זה גדל הייצוא לטורקיה 

במהלך הרבעון הראשון של 2013 עלה ייצוא הסחורות של ישראל לטורקיה (ללא יהלומים) בשיעור חד של 44% לשיא של כ- 560 מיליון דולר, כך על פי ניתוח שנערך על ידי כלכלני מכון היצוא. למעשה, זוהי העלייה הראשונה שנרשמה בייצוא לטורקיה מאז הרבעון האחרון של שנת 2011. נוכח הגידול בהיקפי היצוא שנרשם ברבעון הראשון של השנה  מדורגת כיום טורקיה במקום ה-4 מבין יעדי היצוא.

טורקיה הינה אחד מיעדי היצוא העיקרים והחשובים ביותר של ישראל בעולם והיא מדורגת מסורתית בין 6 יעדי היצוא הגדולים בשנים האחרונות. במקביל מהווה טורקיה אחת משותפות הסחר החשובות ביותר של ישראל בעולם כיום ומדורגת במקום ה-7 מבחינת היקף סחר. מאז הסכם הסחר החופשי שנחתם ב 1997 גדל הסחר בין המדינות פי 5.7 מהיקף של כ-610 מיליון דולר ב-1997 לכ-3.5 מיליארד דולר ב-2012, שיעור גידול ממוצע של 12.3% בשנה.  בשנים אלו גדל היצוא בשיעור שנתי ממוצע של 12.1% (מכ-255 מיליון דולר ב-97' ללמעלה מ-1.4 מיליארד דולר ב-2012) והיבוא גדל בשיעור שנתי ממוצע של 12.5% (מכ-355 מיליון דולר ל-2.1 מיליארד דולר בקירוב).

כלכלתה הצומחת של טורקיה נמנית בין 17 הכלכלות הגדולות בעולם ואחת הכלכלות המובילות בעתיד - עד סוף העשור הבא צפויה על פי התחזיות להימנות בין 12 הכלכלות הגדולות בעולם. השוק הטורקי נמנה בין השווקים הצומחים בעולם והוא צפוי להציג צמיחה מואצת של 5% בשנה בשנים הבאות (2014-2017). לשוק הטורקי ביקושים הולכים וגדלים לסחורות ושירותים ברמה גבוהה ועל כן קיים כר נרחב לשיתופי פעולה עסקיים בין ישראל לטורקיה.

בדומה לשווקי היצוא הגדולים של ישראל, גם הייצוא לטורקיה מאופיין בריכוזיות גבוהה ביותר. ענף הייצוא העיקרי למדינה הוא ענף הכימיקלים וזיקוקי הנפט,  המהווה נכון להיום 75% מסך הייצוא לטורקיה והיה הגורם העיקרי לגידול החד שנרשם במהלך הרבעון הראשון של השנה בייצוא למדינה זו. סך יצוא הכימיקלים וזיקוקי הנפט רשם גידול חד של 67% בהשוואה לרבעון הראשון אשתקד והוא הסתכם בכ-420 מיליון דולר. יצוא המתכות (בעיקר גרוטאות מתכת ומתכות למחזור), אשר היווה בשנים האחרונות ענף יצוא עיקרי לטורקיה, רשם במהלך הרבעון הראשון של 2013 ירידה חדה של 35% והוא הסתכם בתקופה זו בכ-30 מיליון דולר.

הייצוא בשאר הענפים (ללא הכימיקלים והמתכות) עלה בשלושת החודשים הראשונים של השנה בשיעור של 22% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. מבין ענפי הייצוא העיקריים עלה יצוא מכונות וציוד (הכולל בין השאר יצוא מכונות בתחום הדפוס, הרובוטיקה, ההשקיה והמזון) בשיעור של כ-30% להיקף של כ-26 מיליון דולר, יצוא המנועים והציוד החשמלי (הכולל בין השאר יצוא ציוד ומערכות בתחום האנרגיה החלופית, חשמל, ואלקטרוניקה) רשם גידול חד של כ-158% להיקף של כ-19 מיליון דולר, יצוא המינרלים עלה בשיעור כ-90% להיקף של כ-17 מיליון דולר, יצוא הגומי והפלסטיק עלה בכ-21% להיקף של כ-5 מיליון דולר, יצוא המזון והמשקאות עלה בכ-42% ליצוא של כ-4 מיליון דולר והייצוא החקלאי רשם גידול של כ-56% להיקף יצוא דומה.

מנגד נרשמה ירידה ביצוא מוצרי הנייר והעץ (ירידה של כ-6% להיקף של כ-9 מיליון דולר), ביצוא תרופות  (ירידה של כ-19% להיקף של כ-8 מיליון דולר) וביצוא טקסטיל  (ירידה של כ-11% להיקף של כ-5 מיליון דולר).

הרכב הייצוא לטורקיה, רבעון ראשון 2013

יצוא סחורות, ללא יהלומים

 

הייצוא לטורקיה, רבעון ראשון 2013 לעומת רבעונים קודמים


יצוא סחורות, ללא יהלומים – נתונים מקוריים

 

מקור: מכון היצוא

 

טעינה