מכון היצוא

ישראל - יפן: סקירת יחסי הסחר (עדכון 2017)

ישראל - יפן: סקירת יחסי הסחר (עדכון 2017)

יפן
לסקירה לחצו כאן

היקף הסחר של ישראל ויפן, הסתכם בשנת 2016 בכ- 3 מיליארד דולר, עליה של כ-61% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

העלייה בהיקפי הסחר נובעת מגידול חד בהיקפי היבוא מיפן – הגורם הדומיננטי בסחר בין המדינות המהווה כ-70% מסך הסחר. מאידך ביצוא הסחורות נרשמה ירידה קלה.
 
בחודשים ינואר עד ספטמבר 2017 עמד היקף הסחר בין ישראל ליפן על כ-1.9 מיליארד דולר, ירידה של כ-6% בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה בשנת 2016. יצוא הסחורות רשם עליה.

הסקירה המלאה לפניכם.
טעינה