מכון היצוא

ישראל-אוסטרליה: סקירת יחסי הסחר (עדכון 2016)

ישראל-אוסטרליה: סקירת יחסי הסחר (עדכון 2016)

היקף הסחר של ישראל ואוסטרליה, ללא הסחר ביהלומים, הסתכם בשנת 2016 בכ- 654 מיליון דולר, עליה של כאחוז ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכם הסחר בכ-649 מיליון דולר. הסחר בשנת 2016 התאפיין בשתי מגמות מנוגדות – מחד, ירידה ביצוא ומנגד, עליה ביבוא הסחורות.

הסקירה המלאה לפניכם.

טעינה