מכון היצוא

מצגת - Why South Korea - Dec 2011

מצגת - Why South Korea - Dec 2011

דרום קוריאה

קוריאה כמדינה מבטיחה וצומחת הנהנת מהפריחה הכלכלית של מדינות האזור. המצגת מציגה את דרום קוריאה במגוון אינדיקאטורים מקרו כלכליים לאורך שנים ומצביעה על התפתחותה הכלכלית המרשימה. משווה את כלכלת ישראל לזו של דרום קוריאה כשתי מדינות קטנות יחסית בעלות קווי דמיון רבים ולבסוף מעלה את החסמים מול ההזדמנויות הכלכליות בה. 

למצגת, 
לחצו כאן

טעינה