מכון היצוא

הודו - סקירה כלכלית, ספטמבר 2011

הודו - סקירה כלכלית, ספטמבר 2011

הודו - סקירה כלכלית, ספטמבר 2011

קשרי הסחר בין הודו לישראל התעצמו בשנים האחרונות. בשנת 2008 גדל היצוא מישראל להודו ב 92%- לעומת שנת 2007 והסתכם בלמעלה מ 1.3- מיליארד דולר. עם זאת הפוטנציאל הקיים להרחבת קשרי המסחר בין המדינות גדול עוד יותר.


לסקירה, 
לחצו כאן

טעינה