מכון היצוא

ישראל-אוקראינה: סקירת יחסי סחר

בסיכום 2016 הסתכם הסחר בין המדינות בכ- 256 מיליון דולר, בדומה להיקף הסחר שנרשם בשנת 2015. יצוא הסחורות הסתכם בכ-150 מיליון דולר (בדומה להיקפו אשתקד), כך גם יבוא הסחורות אשר הסתכם בכ-108 מיליון דולר. ניתוח מגמות הסחר בשנתיים האחרונות (2015-2016) מצביע על יציבות, הן בהיקף היצוא והן בהיקף היבוא אולם בהשוואה לשנים קודמות נמצא הסחר ברמות נמוכות משמעותית מאלו שרשם בעשור האחרון. בשנים האחרונות (2012-2016), נמצאת ישראל בעודף מסחרי מול אוקראינה – מגמה הפוכה לזו שנרשמה בשנים 2007-2011.

הסקירה המלאה לפניכם.

טעינה