מכון היצוא

​ישראל- קרואטיה: סקירת יחסי הסחר

היקף הסחר של ישראל וקרואטיה, ללא הסחר ביהלומים, הסתכם בשנת 2016 בכ- 44 מיליון דולר, ירידה של כ-21% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכם הסחר בכ-56 מיליון דולר. הירידה בהיקפי הסחר נבעה מקיטון חד בהיקף היבוא מקרואטיה. ירידה זו מוסברת בירידות שנרשמו ביבוא המוצרים הכימיים- תרופות וכימיקלים. מאידך רשם יצוא הסחורות עלייה הודות לגידול ביצוא התרופות. במחצית הראשונה של 2017- עלייה קלה של כ-2% בסחר בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד. עלייה ביבוא, ירידה ביצוא.

הסקירה המלאה לפניכם
 

טעינה