מכון היצוא

מצגות כנס פודטק 2018

הרחב הכל

מצגות כנס פודטק 2018

+

לשימושכם ועיונכם מצגות הכנס שהתקיים במרץ 2018

COPIA Ag Food

+

Food Navigator

+

How to turn an Idea to practice

+
טעינה