מכון היצוא

ביקור נציגי חברת טיפקו

נציגי חברת טיפקו שבו לאחרונה לביקור נוסף לאחר שכבר ביקרו בישראל השנה במהלך חודש מאי. במהלך הביקור אז הם פגשו נציגים של חברות רבות והחליטו כי עליהם לשוב בשנית השנה להמשך הפגישות וגם במטרה לבקר בכנס הגדול שנערך בתחום. מכון היצוא פעל במטרה למנף ביקור זה להיכרות עם עוד כמה וכמה חברות ישראליות.

טעינה