מכון היצוא

מפגשים עסקיים עם חברת Thai Union

לאור הצלחת ביקורה של החברה בישראל אשתקד, במהלכו החליטה החברה להשקיע בחברה ישראלית, שבו בכיריה גם השנה לצורך קיומו של רצף פגישות וחשיפה מחודשת לטכנולוגיות הישראליות בענף השוקק. במהלך ביקורם שהתקיים בחודש ספטמבר נפגשו ראשי החברה עם נציגי שתים עשרה חברות ישראליות.

טעינה