מכון היצוא

טופס בקשה להצעת הטבות

אנא ציין את פרטי הספק/בית העסק עמו מתבצעת העיסקה

על מנת שנוכל לעדכן נתוני חברתך במאגר הנתונים הממוחשב של המכון, נודה לך עבור מילוי פרטי החברה כדלהלן:

(הפרטים הם לשימוש המכון בלבד)

תודה רבה! פנייתך התקבלה
טעינה