מכון היצוא

תקנון ההטבות

המוצרים והשירותים המוצעים באתר

 1. האתר מציע הטבות בקשר עם מוצרים ושירותים מטעמם של ספקים ובתי עסק שונים.
  למכון היצוא הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים באתר,
  לקבוע הגבלות בעניין הכמות המוצעת לגביהם וכיו"ב, לרבות שינויי מחיר, בכל עת וללא מתן הודעה מוקדמת.

 2. ליד המוצרים והשירותים המוצעים באתר יופיעו, ככל שניתן, פרטיהם, לרבות תיאורם,
  עלויותיהם, זמני אספקה, דרכי תשלום, הגבלת כמויות ומלאי למכירה, וכן פרטי הספק/בית
  העסק עמו מתבצעת העסקה. המעוניין לבצע רכישה אף מוזמן לפנות לספק הרלבנטי לשם
  קבלת כל מידע נוסף.

 3. במקרים בהם קיים תקנון למוצר ו/או שירות מסוים, יהיה התקנון תקנון קובע, בכל מקרה של
  סתירה בין האמור בו לבין האמור באתר זה.

 4. המוצרים והמחירים המופיעים באתר הינם בתוקף לגבי מלאי המוצרים הקיים.

 5. מובהר בזאת, כי המוצרים המוצעים באתר, האחריות להם, לאספקה, לביצוע, לאיכות לטיב
  ולעמידות - חלה על הספקים ו/או בתי העסק וכי מכון היצוא לא יהיה אחראי להם.
טעינה