מכון היצוא

ישראל - קרואטיה: סקירת יחסי סחר 2017

היקף הסחר של ישראל וקרואטיה, הסתכם בשנת 2017 בכ-57 מיליון דולר – ללא שינוי משמעותי בהשוואה להיקפו בשנת 2016. הסחר הכולל הושפע בשנה זו מירידה בהיקף היצוא לקרואטיה, כאשר מנגד נרשם גידול בהיקפי היבוא.

היצוא העיקרי של ישראל לקרואטיה הוא יצוא התרופות ומוצרי הכימיקלים האורגניים המהווים כמחצית מסך היצוא למדינה.

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה