מכון היצוא

מגמות בכלכלה העולמית

ב-29.11.2020 התקיים וובינר בנושא הכלכלה העולמית והיצוא הישראלי לקראת 2021, משמעויות והזדמנויות ליצואנים.

פרטים נוספים

משבר חריף על רקע התפרצות נגיף ה- COVID-19 מזעזע את השווקים והתעשיות בעולם.

פרטים נוספים

לקראת הערכות לשנת 2020, היחידה הכלכלית במכון היצוא בנתה מודל משוקלל להערכת קלות בעשיית עסקים במדינות נבחרות.

פרטים נוספים

החרפה בתנאי הסחר והעלאת המכסים על ידי ארה"ב וסין, החששות מפני השלכות הברקזיט והתגברות המתיחות הגיאופוליטית במפרץ קיזזו באופן משמעותי את תחזית הצמיחה לשנת 2019 לשיעור של 3.3%.

פרטים נוספים

למרות רוחות המלחמה המתגברות, הכלכלה העולמית צוברת תאוצה ומציגה צמיחה גבוהה מבעבר. חלה התאוששות משמעותית במהלך 2017 וקצב הצמיחה טיפס ל- 3.7% - הגבוה ביותר ב- 8 השנים האחרונות. בשנים 2018-2019 צפויה המגמה החיובית להמשך.

פרטים נוספים

למרות רוחות המלחמה המתגברות, הכלכלה העולמית צוברת תאוצה ומציגה צמיחה גבוהה מבעבר.

פרטים נוספים

כלכלה העולמית מתאוששת. לאחר שקצב הגידול ירד בשנת 2016 לשפל של 3.1% ישנה התאוששות משמעותית ובשנים 2017-2018 צפוי קצב הגידול לעמוד על שיעורים גבוהים יותר.

פרטים נוספים

הכלכלה העולמית בהאטה. השווקים המתעוררים כבר לא צומחים מהר כמו בשנים הקודמות וההתאוששות של השווקים המפותחים איטית ושברירית.

פרטים נוספים

מניתוח שערכה היחידה הכלכלית במכון הייצוא עולה, כי במהלך 3 העשורים האחרונים לא הצליח המשק הישראלי לסגור את הפערים מול המשק האמריקאי באופן משמעותי וכי במהלך השנים 1980-2014 נותר התוצר לנפש בישראל ברמה של כ-%60 מהתוצר לנפש של ארה"ב.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה