מכון היצוא

דוח מגמות ביצוא - 2021

מגמה ברורה של צמיחה מחודשת בהיקף היצוא מישראל על רקע ההתאוששות המצטיירת בכלכלה העולמית.

פרטים נוספים

בדומה למגמה ביצוא ההי טק הישראלי, שנת 2020 הייתה מדהימה עבור חברות טכנולוגיה בישראל ובתל אביב בפרט.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה