מכון היצוא

דוח מגמות ביצוא - 2020

למרות משבר הבריאות העולמי היצוא הישראלי שומר על היקפיו; בנטרול שירותי התיירות והתחבורה שנפגעו ברמה העולמית היצוא הישראלי צמח השנה בכ-4%. התחזית ל-2021: גידול דולרי של כ-7%.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה