מכון היצוא

דוח מגמות ביצוא - 2016

גידול חד בהיקף יצוא השירותים שטיפס לשיא והמשך התכווצות יצוא הסחורות מישראל – אלו המגמות המאפיינות את היצוא הישראלי במחצית הראשונה של 2016, כשבסיכומן נותר סך היצוא יציב, ללא שינוי משמעותי בהשוואה למחצית המקבילה אשתקד.

פרטים נוספים

​Following a steep 7.5% decrease in dollar terms in 2015, 2016 saw an improvement in exports from Israel.

פרטים נוספים

במהלך 2016 החלה מגמה של התאוששות ביצוא וזאת בזכות הצמיחה המואצת ביצוא השירותים.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה