מכון היצוא

מגמות ביצוא לטורקיה וניתוח מחצית ראשונה 2018

לאחר מספר שנים רצופות של ירידות, בשנת 2017 נרשמה התאוששות קלה ועלייה בהיקפי היצוא לטורקיה - סך היצוא גדל בשיעור של כ- 10% והסתכם בכ-1.4 מיליארד דולר (בדומה להיקפו ב- 2012 ). מגמת ההתאוששות נמשכה גם ב- 2018: במחצית הראשונה של השנה גדל היצוא בשיעור חד של כ- 57% וטיפס להיקף כולל של כמיליארד דולר. ההתאוששות נבעה ברובה מהגידול שחל ביצוא הכימיקלים.

המשבר הכלכלי המתפתח בטורקיה והנפילה החדה בערך הלירה הטורקית הינם בעלי השפעה שלילית ברורה על הביקושים של השוק הטורקי לסחורות מהעולם בכלל ומישראל בפרט. יחד עם זאת חשוב לזכור כי רוב מוחלט של עסקאות היצוא מתבצע בדולר וכי חלק ניכר מהחוזים של החברות הישראליות מול היבואנים הטורקיים צמודים למטבע זה. בהתאם לכך בטווח הקצר לא צפויה השפעה מידית על היצוא, אך תיתכן השפעה בטווח הבינוני אם יחריף המשבר להאטה כלכלית אשר תביא לירידה בביקושים.

לסקירה המלאה לחצו כאן

טעינה