מכון היצוא

ישראל –ליטא: סקירת יחסי סחר 2018

היקף הסחר של ישראל וליטא, הסתכם בשנת 2018 בכ- 105 מיליון דולר, עלייה חדה של כ-25% ביחס לשנת 2017, אז הסתכם הסחר בכ- 85 מיליון דולר. הגידול החד בסחר התקבל בעיקר בזכות הגידול החד ביבוא הסחורות מליטא, אשר זינק בשיעור של כ- 50% להיקף של כ- 65 מיליון דולר – הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה ביבוא. עלייה נרשמה גם ביצוא הסחורות שגדל בשיעור של כ- 2% להיקף של כ- 40 מיליון דולר.

לסקירה המלאה לחצו כאן

טעינה