מכון היצוא

ישראל – טורקיה: סקירת יחסי סחר 2016

היקף הסחר בין ישראל וטורקיה, ללא הסחר ביהלומים, ירד במהלך שנת 2016 בשיעור של כ-6% בהשוואה ל-2015 והוא הסתכם בכ-3.86 מיליארד דולר. הירידה נבעה בעקבות הירידה הדרסטית ביצוא הסחורות לטורקיה ובעיקר בהשפעת ענף הכימיקלים ותזקיקי הנפט. בהמשך למגמה בשנים האחרונות, גם בשנת 2016 רשם יצוא הסחורות לטורקיה ירידה חדה בהיקפו. ביבוא הסחורות נרשם גידול של כ-6% והוא קרוב להיקף השיא שרשם ב-2014. 


לסקירה - אנא הקישו כאן

טעינה