מכון היצוא

ישראל-טורקיה: סקירת יחסי סחר 2017

היקף הסחר של ישראל וטורקיה ללא יהלומים, הסתכם בשנת 2017 בכ- 4.3 מיליארד דולר, עליה של כ-11% ביחס לשנת 2016, אז הסתכם הסחר בכ-3.9 מיליארד דולר. העלייה בסחר נבעה הן מגידול ביבוא והן מגידול ביצוא. יצוא הסחורות של ישראל לטורקיה רשם במהלך 2017 עליה של כ-10% להיקף של  כ-1.4 מיליארד דולר. יבוא הסחורות רשם עליה של כ-11% והסתכם בכ-2.9 מיליארד דולר – הרמה הגבוהה ביותר שנרשמה ביבוא מטורקיה.

בהתאם לדומיננטיות היבוא בסחר בין המדינות (כ-57%)– מגמה אשר צוברת תאוצה בשנים האחרונות - נמצאת ישראל בגרעון סחר מתמשך מול טורקיה. בשנים האחרונות לאור הירידה בהיקף היצוא והתחזקות מגמת הגידול בהיקפי היבוא לשיא, גדל הגרעון המסחרי של ישראל מול טורקיה והוא עומד נכון לסוף שנת 2017 על  כ-1.5 מיליארד דולר.

לסקירה לחצו כאן

טעינה