מכון היצוא

ישראל – טיוואן: סקירת יחסי סחר - 2017

היקף הסחר  של ישראל וטיוואן, הסתכם בשנת 2017 בכ- 1.56 מיליארד דולר, עלייה של כ-7% ביחס לשנת 2016, אז הסתכם הסחר בכ-1.46 מיליארד דולר.

הגידול בהיקף הסחר נובע בעיקר הודות ליבוא הסחורות של ישראל מטיוואן בשנה זו (2017). בין היבוא והיצוא אין גורם דומיננטי מוחלט בסחר בין המדינות. יבוא הסחורות מהווה כ-56% מסך הסחר והיצוא כ-44%  .

בשנת 2017 גדל יבוא הסחורות בשיעור של כ-12% והסתכם בכ-880 מיליון דולר. יצוא הסחורות לטיוואן גדל בשנת 2017 בשיעור של כ-1.5% - זאת לאחר שבשנת 2016 נרשמה עליה חדה של כ-30%.

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה