מכון היצוא

ישראל- דרום קוריאה: סקירת יחסי הסחר 2018

לקראת ביקורו הממלכתי של נשיא המדינה מר ראובן (רובי) ריבלין בדרום קוריאה במהלך חודש יולי 2019 מפרסמת היחידה הכלכלית במכון היצוא סקירה כלכלית מקיפה.

מבין מדינות העולם, קשרי הסחר שמנהלת ישראל עם דרום קוריאה, הם מהגדולים והחשובים ביותר של ישראל בעולם. נכון לסוף שנת 2018 מהווה קוריאה הדרומית עבור ישראל יעד היצוא ה-11 בגודלו וה-4 באסיה אחרי סין, הודו ויפן. וכן, מקור היבוא ה-11 של סחורות מהעולם מבין כל היעדים וה-3 בגודלו באסיה אחרי סין ויפן.

היקף הסחר בסחורות של ישראל ודרום קוריאה, הסתכם בשנת 2018 בכ-2.6 מיליארד דולר, עליה של כ-20% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד. העלייה בהיקפי הסחר נרשמה הודות לגידול הן בהיקפי היבוא והן בהיקפי היצוא, אשר הגיעו לרמות שיא בשנה זו. יצוא הסחורות רשם עליה של כ-10% והסתכם בכמיליארד דולר. יבוא הסחורות מהמדינה גדל בשיעור של כ-27% והסתכם להיקף כולל של כ-1.6 מיליארד דולר. כ-40% מהיצוא של ישראל לדרום קוריאה מתרכז ביצוא מערכות וציוד למדידה ולבדיקה וכ-45% מהיבוא מתרכז בענף הרכב.

נכון לנתונים שהתפרסמו במהלך 2018 המסכמים את הסחר בשירותים עסקיים בשנים 2013-2017 עולה כי סך הסחר בשירותים עסקיים של ישראל וקוריאה הדרומית עומד בשנים אלו על ממוצע של כ-72 מיליון דולר בשנה – מזה כ-67% יצוא שירותים (כ-48 מיליון דולר בממוצע לשנה) וכ-33% יבוא שירותים (כ-24 מיליון דולר בממוצע לשנה). בשנת 2017 ניתן לראות עליה חדה ביצוא השירותים העסקיים. כ-65% מהיצוא של ישראל לדרום קוריאה מתרכז ביצוא שירותי פרסום וחקר שווקים וכ-40% מהיבוא שרותי אדריכלות ויעוץ הנדסי.

נכון לנתונים שהתפרסמו משנת 2012, שנת 2018 הייתה שנת שיא בתיירות הנכנסת מדרום קוריאה לישראל. לאחר שלוש שנים של ירידה במספר התיירים לישראל, שנת 2018 זו השנה השלישית שניתן לראות גידול במספר התיירים. בשנת 2018 נכנסו לארץ כ-45 אלף תיירים, מספר כמעט כפול ממספר התיירים בשנת 2015. 

לסקירה המלאה לחצו כאן

טעינה