מכון היצוא

ישראל – סין: סקירת יחסי סחר 2016

ישראל – סין: סקירת יחסי סחר 2016

היקף הסחר בין ישראל וסין, ללא הסחר ביהלומים, הסתכם בשנת 2016 בכ- 9 מיליארד דולר, עליה של כ-3% ביחס לשנת 2015, אז הסתכם הסחר בין המדינות בכ-8.8 מיליארד דולר. יצוא הסחורות של ישראל לסין היווה בשנת 2016 כ-35% מסך היקף הסחר. יבוא הסחורות היווה בהתאמה כ-65% מסך הסחר. על אף דומיננטיות היבוא ביחסי הסחר, משקלו יורד באופן מגמתי בעשור האחרון ובהתאמה משקלו של היצוא נמצא במגמת עלייה. 


אנא הקישו כאן לקריאת הסקירה המלאה.

טעינה