מכון היצוא

ישראל - ברזיל: סקירת יחסי סחר (2017)

קרוב למחצית מסך היצוא של ישראל לאמל"ט מיועד לברזיל; היבוא מברזיל מהווה כחמישית מסך היבוא ממדינות האזור והסחר הכולל של ישראל עם ברזיל מהווה כ- 40% מסך הסחר עם כלל מדינות אמריקה הלטינית.

הסקירה המלאה לפניכם.

טעינה