מכון היצוא

ישראל - אוסטרליה: סקירת יחסי סחר 2017

היקף הסחר של ישראל ואוסטרליה, הסתכם בשנת 2017 בכ-665 מיליון דולר – גידול של כ-3% בהשוואה להיקפו בשנת 2016. הסחר הכולל הושפע בשנה זו מעלייה בהיקף היצוא לאוסטרליה, כאשר מנגד נרשמה ירידה בהיקפי היבוא. בסחר המתנהל בין המדינות מהווה היצוא כ- 78% מסך הסחר ואילו היבוא מהווה כ- 22%. 

הסקירה המלאה לפניכם

 

טעינה