מכון היצוא

ישראל – ארגנטינה: סקירת יחסי סחר 2016

ישראל – ארגנטינה: סקירת יחסי סחר 2016

היקף הסחר של ישראל וארגנטינה, הסתכם בשנת 2016 בכ- 247 מיליון דולר, ירידה של כ-5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, אז הסתכם הסחר בכ-260 מיליון דולר. יצוא הסחורות של ישראל לארגנטינה רשם במהלך 2016 ירידה של כ-4% להיקף של כ-108 מיליון דולר. יבוא הסחורות רשם גם הוא ירידה של דומה להיקף של כ-139 מיליון דולר.

ענף היצוא העיקרי לארגנטינה הוא כימיקלים המהווה כ-34% מסך יצוא הסחורות. עיקר היבוא מארגנטינה בעלי חיים ומוצרים מבעלי חיים.


הסקירה המלאה לפניכם.

טעינה