מכון היצוא

ישראל- הודו: סקירת יחסי הסחר 2018

מבין מדינות העולם, קשרי הסחר שמנהלת ישראל עם הודו, הם מהגדולים והחשובים ביותר של ישראל בעולם. נכון לסוף שנת 2018 מהווה הודו עבור ישראל יעד היצוא ה-8 והשני בגודלו באסיה אחרי סין ומקור היבוא ה-16 של סחורות מהעולם מבין כל היעדים.

היקף הסחר של ישראל והודו, עמד בשנת 2018 על היקף של כ-2.2 מיליארד דולר, עליה של כ-10% ביחס לשנת 2017. העלייה בסחר נבעה מגידול חד ביצוא הסחורות. יצוא הסחורות של ישראל להודו רשם במהלך 2018 עליה של כ-24% להיקף של כ-1.2 מיליארד דולר. יבוא הסחורות ירד בכ-4% והסתכם בכמיליארד דולר.

נכון לנתונים שהתפרסמו במהלך 2018 המסכמים את הסחר בשירותים עסקיים בשנים 2013-2017 עולה כי סך הסחר בשירותים עסקיים של ישראל והודו עומד בשנים אלו על ממוצע של כ-292 מיליון דולר בשנה – מזה כ-33% יצוא שירותים (כ-97 מיליון דולר בממוצע לשנה) וכ-67% יבוא שירותים (כ-195 מיליון דולר בממוצע לשנה). בשנת 2018 ניתן לראות עליה ביבוא וביצוא השירותים העסקיים.

נכון לנתונים שהתפרסמו משנת 2012, שנת 2018 הייתה שנת שיא בתיירות הנכנסת מהודו לישראל. בארבע השנים האחרונות (2015-2018) ניתן לראות עליה במספר התיירים מדי שנה. בשנת 2018 נכנסו לארץ כ-71 אלף תיירים, מספר כפול ממספר התיירים בשנת 2014.

לסקירה המלאה לחצו כאן

טעינה