מכון היצוא

מגמות בענף מדעי החיים | סיכום מחצית 2019

יצוא המכשור הרפואי נמצא בעלייה מתמדת בעשור האחרון. עיקר הביקושים – ארה"ב, האיחוד האירופי וסין. יצוא המכשור הרפואי מהווה כ 3%- מסך יצוא ההיי טק הישראלי (סחורות ושירותים). מנתוני מחצית ראשונה לשנת 2019 עליה של כ- 4% ביצוא ביחס לתקופה המקבילה אשתקד.

יצוא התרופות, מבין הענפים הדומיננטיים במשק ממשיך לרדת. נכון למחצית 2019 ירידה של כ-33% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד. יצוא התרופות מהווה כ 15%- מסך יצוא ההיי טק הישראלי (סחורות ושירותים). מצגת זו סוקרת כמה מן המאפיינים הללו ומנתחת את התפתחות הסחר בעשור האחרון.

לסקירה לחץ כאן

טעינה