מכון היצוא

אפריקה יבשת של הזדמנויות – חוברת כלכלית

אפריקה היא יבשת עצומת ממדים, היא גדולה בשטחה פי שלושה מאירופה. אפריקה שמדרום לסהרה ניצבה עד ראשית המאה ה-21 בשולי הכלכלה העולמית. קפיצת המדרגה שהתחוללה בתהליך התיעוש העולמי בעשרים השנים האחרונות, היוותה זריקת מרץ לכלכלות היבשת. הביקוש לחומרי הגלם הגביר את ההתעניינות בה בקרב המעצמות החדשות, הנוהרות אליה ומזרימות לה השקעות רחבות היקף. כתוצאה נהנות רבות ממדינות אפריקה מצמיחה, הנמשכת מאז ראשית המאה הנוכחית.
עד שנת 2050 אוכלוסיית אפריקה תוכפל ותהווה כרבע מהאנושות וכ-50% מאוכלוסיית הצעירים בעולם, כאשר הגידול הדמוגרפי יתבטא בעיקר בגידול בשיעור האוכלוסייה העירונית. כוח האדם באפריקה יהווה מקור עיקרי לכוח העבודה העולמי - עד שנת 2040 מספר האנשים בגילאי העבודה יעלה על מספרם המצרפי בכל יתר מדינות העולם. מסיבה זו אפריקה היא היבשת בה צפוי שיעור "הדיבידנד הדמוגרפי" (צמיחה מתמשכת המבוססת על גידול בכוח העבודה), הגבוה ביותר בעולם. אך לצד הפוטנציאל הכלכלי האדיר הטמון ביבשת, חשוב בנוסף לציין גם את הסיכונים הכרוכים בפעילות באפריקה. החל מסיכוני אשראי והון, סחר, רגולציה, בירוקרטיה, דרך שחיתות גבוהה ושקיפות ציבורית נמוכה, חילופי שלטון בלתי סדירים ועד לסיכון חיים פיזי בחלק מהמדינות.

לאורך השנים האחרונות בוחן מכון היצוא את התמורות העוברות על מדינות אפריקה שמדרום לסהרה במטרה להדק את יחסי הסחר עם מדינות אלה בטווח הקרוב ולהגדיל את היצוא הישראלי אליהן בטווח הרחוק. קשרי הסחר בין מדינות אפריקה לישראל התפתחו משמעותית בעשור השנים האחרון וידעו עליות ומורדות. בשנת 2017 הסתכם היקף הסחר בסחורות של ישראל עם מדינות סב-סהרה אפריקה בכ-940 מיליון דולר, עליה של כ-13% לעומת 2016 - וזאת לאחר מספר שנים של ירידות. יצוא הסחורות גדל בכ-11%, ומהווה כ-2% מהיצוא של ישראל לעולם. לאור הנתונים אין ספק כי קיים עוד פוטנציאל גידול משמעותי וכי לאור ההתאוששות הכלכלית שחוות מדינות האזור בתקופה האחרונה, נחווה במקביל בגידול גם בהיקפי הסחר.

החוברת נפתחת בהסתכלות כוללת על הכלכלה והחברה באת“ס, ומספקת ראייה רחבה של ההזדמנויות והאתגרים הכרוכים בפעילות עסקית באזור. חלקה השני של החוברת כולל סקירה ממוקדת של 6 מדינות נבחרות באת“ס – ניגריה, אתיופיה, קניה, גאנה, טנזניה וטוגו – תוך התמקדות בתחומי פיתוח מרכזיים.

לחוברת הכלכלית על אפריקה לחצו כאן

טעינה