מכון היצוא

סמינר הזדמנויות עסקיות בחוף השנהב

משלחת מכובדת בראשות שר ההשקעות, שר המדע ושר החוץ של חוף השנהב מלווים באנשי עסקים בכירים הגיעה לביקור בישראל ב-28.5.19 ובמסגרת ביקורם התקיים סמינר "הזדמנויות עסקיות בחוף השנהב" 

למצגות מהאירוע:

Presentation of Mr Emmanuel Esmel ESSIS, Minister of Investment Promotion 

Industry at the heart of the emergence of Cote d’ivoire: Strengths & Opportunities By Mrs Rose DON-MELLO, Executive Director UGECI

טעינה