מכון היצוא

פינת המומחה

מכון היצוא מפעיל מערך סיוע והכוונה ליצואנים, באמצעות מומחים, במגוון רחב של נושאים הקשורים לסחר הבינלאומי.
אנו כאן כדי לסייע לך במתן מענה לשאלות ולסוגיות שונות העולות במהלך פעילותך הבינלאומית וכן ללוות אותך בתהליכי היצוא והשיווק לחו"ל.
הנושאים המופיעים מטה הינם חלק קטן מתוך מכלול רחב של נושאים המטופלים על ידינו בתחום הסחר הבינלאומי.
יש לך שאלה בנושא אחר? מוזמן.ת ליצור קשר: 03-5142824/961.

אתם שואלים - אנחנו עונים

האם שיתופי פעולה אסטרטגיים הם חלק מהאסטרטגיה העסקית שלכם? האם אתם עומדים בפני הזדמנות לחבירה עם גוף משמעותי גדול או גלובלי?

פרטים נוספים

חוק Proposition 65 של מדינת קליפורניה דורש לסמן מוצרים וחומרים המשווקים בתחומה באזהרה מתאימה, במידה והמוצר או החומר מכילים אחד או יותר מכ- 1,020 הכימיקלים המופיעים בנספח לחוק.

פרטים נוספים

ביטוח אשראי נועד לספק ליצואן הגנה מפני הסיכון של אי קבלת תשלום מלקוח בחו"ל בעסקאות אשראי בשל כשל כלכלי או פוליטי.

פרטים נוספים

ביטוח חבות המוצר מגן על היצרן מתביעת משתמש אשר נפגע משימוש במוצר עקב תקלה או פגם. חשוב לדעת שמשווקים מקומיים במדינות שונות לא ישתפו פעולה עם היצרן ללא הצגת פוליסה הכוללת גבולות אחריות מינימליים ולעיתים גם פוליסה הכוללת כיסוי ביטוחי עבורם.

פרטים נוספים

התאמת המוצר ועמידה בדרישות רגולציה סביבתית (ESG, ISO 14000) במדינות יעד. כלכלה מעגלית – יתרונותיה בצמצום הפגיעה בסביבה לצד חסכון משמעותי בעלויות חו"ג וטיפול בפסולות.

פרטים נוספים

מוצרים, רכיבים, שירותים, טכנולוגיות המיועדים לשוק הביטחוני ולשוק האזרחי ויכולים לשמש גם למטרות צבאיות וטרור הינם מוצרים המפוקחים על ידי המדינה ונדרש להם רישיון יצוא. חובת הבדיקה חלה על היצואן בלבד והוא זה שעלול להיות חשוף לסנקציות הקבועות בחוק.

פרטים נוספים

פיתחתם טכנולוגיה חדשה? שיפרתם טכנולוגיה קיימת? אולי אתם יכולים להגן עליה באמצעות פטנט? יש לכם פורטפוליו פטנטים גלובלי וההוצאות עליהן רבות? בואו נבדוק כיצד לשמור על התאמה בין האסטרטגיה העסקית/שיווקית של החברה לבין נכסי הקניין הרוחני שלה אשר יצדיקו את השקעתכם הכספית ויסייעו במניעת הוצאות מיותרות.

פרטים נוספים

סימני מסחר רשומים מהווים חלק מנכסיו של העסק ומוסיפים לערך ולמוניטין שלו. חשוב להגן עליהם באמצעות רישום סימני מסחר בכל המדינות בעולם בהן הנכם פעילים.

פרטים נוספים

החוק לעידוד השקעות הון קובע הטבות מס משמעותיות לחברות מתחום התעשייה, הייטק ותוכנה המפתחות טכנולוגיה או המייצרות מוצרים ואשר חלק ממכירותיהן מיועד ליצוא.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה