מכון היצוא

סקר - מקורות המימון של פעילות חברות ישראליות במדינות מתפתחות

במסגרת הוועדה הבין-משרדית לקידום הפעילות הישראלית בתחום הפיתוח הבינ"ל נבחנת הסוגיה בדבר מקורות המימון הנוכחיים של חברות ישראליות בפעילותן במדינות מתפתחות והאם יש צורך במכשירים פיננסיים חדשים בישראל המותאמים לפעילות במדינות אלו. 

ישנה חשיבות גבוהה למידע מקיף ומדויק בנושא זה ועל כן אנו מעוניינים לפנות לחברות במגזר הפרטי בסקר תמציתי שנועד להבין כיצד (אם בכלל) הן מממנות פעילות עסקית במדינות מתפתחות. 

נשמח שתענו על הסקר

מצ"ב הקישור לסקר: survey.gov.il/he/development_finance 

טעינה