מכון היצוא

ביקור ארגון ה-NSF

ענף המים של המכון אירח ב-29 באוקטובר את נציגי ארגון ה-NSF העולמי בכנס תקינה ורגולציה בנושא המים, בפני חברות ענף המים.

 

 

טעינה