מכון היצוא

אזרבייג'ן

למדדים ומידע כלכלי על אזרבייג'ן לחצו כאן

מידע וסקירות

הסחר בין המדינות תנודתי מאוד לאורך השנים. היצוא מהווה מרכיב משמעותי בסחר הרשמי בין המדינות. ע"פ הנתונים המפורסמים מהווה יצוא הסחורות כ-98% מסך הסחר בין המדינות , בעוד היבוא הרשמי מהווה כ-2% בלבד.

פרטים נוספים

היקף הסחר של ישראל ואזרבייג'ן, ללא הסחר ביהלומים, הסתכם בשנת 2016 בכ- 266 מיליון דולר, עלייה של כ- 102% בהשוואה לשנה קודמת בה הסתכם היקף הסחר בכ- 132 מיליון דולר. יצוא וכן, יבוא הסחורות רשמו במהלך 2016 עליות בהיקפם. חשוב לציין כי היצוא מהווה מרכיב משמעותי (כ-98%) בסחר הרשמי בין המדינות וכי היבוא של ישראל מאזרבייג'ן בפועל גבוה משמעותית מהיבוא הרשמי הנרשם ברשומות הסחר.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה