מכון היצוא

קזחסטן

למדדים ומידע כלכלי על קזחסטאן לחצו כאן

מידע וסקירות

משרד ההשקעות של ממשלת קזחסטן פרסם סקירה קצרה על כלכלת קזחסטן והזדמנויות עסקיות לשיתוף פעולה בתחומי החקלאות, כימיקלים ותיירות.

פרטים נוספים

היקף הסחר של ישראל וקזחסטן, הסתכם בשנת 2017 בכ- 37 מיליון דולר, ירידה של כ-23% ביחס לשנת 2016, אז הסתכם הסחר בכ-48 מיליון דולר. רוב רובו של הסחר בין המדינות מקורו ביצוא מישראל לקזחסטן, אולם חשוב לציין כי היקף הסחר האמיתי גבוה משמעותית מזה המתפרסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וזאת עקב יבוא הנפט של ישראל מקזחסטן אשר אינו נרשם בדוחות המכס. היקף הסחר נמצא בירידה חדה משנת 2014 זאת כתוצאה מירידות ביצוא בענף הטלקום.

פרטים נוספים
טעינה
טעינה