מכון היצוא

מגמות ביצוא ובכלכלה העולמית לקראת 2018

הכלכלה העולמית מתאוששת. לאחר שקצב הגידול ירד בשנת 2016 לשפל של 3.1% ישנה התאוששות משמעותית ובשנים 2017-2018 צפוי קצב הגידול לעמוד על שיעורים גבוהים יותר. בשנת 2017 צפוי גידול של 3.5% וב-2018 צפוי גידול של 3.6% - הגבוה ביותר ב-7 השנים האחרונות. השווקים המתעוררים ידחפו את הצמיחה העולמית בשנים הבאות. אילו שווקים יניעו את הצמיחה העולמית ב-2050? מהם היעדים האטרקטיביים ביותר בשוק כיום? ומהם החסמים העיקריים העומדים בפני היצואנים?

להלן סקירה כלכלית מקיפה המסכמת את המגמות האחרונות בכלכלה העולמית ומה צפוי לנו ב-2018. לחצו כאן

טעינה