מכון היצוא

יצוא השירותים מישראל גדל ב-14 אחוז. softwarenews 8.8.18

הסקירה כוללת השוואה לנתוני התקופה המקבילה אשתקד, התייחסות למאזן התשלומים ולכניסות תיירים, וכן לחלוקה בתוך ענפי השירותים עצמם.

מניתוח מאזן התשלומים, ניתן לראות כי התורם העיקרי לעודף בחשבון השוטף הינו העודף בחשבון השירותים לעומת הגירעון המתמשך בחשבון הסחורות, כך שחשבון הסחורות הסתכם בגירעון של 4.3 מיליארד דולר לעומת עודף של 4.5 מיליארד דולר בחשבון השירותים.

לכתבה המלאה

טעינה