מכון היצוא

ישראל - רומניה: סקירת יחסי סחר 2017

היקף הסחר של ישראל ורומניה, הסתכם בשנת 2017 בכ-400 מיליון דולר – ללא שינוי משמעותי בהשוואה להיקפו בשנת 2016.

הסחר הכולל הושפע בשנה זו מעלייה בהיקף היצוא לרומניה, כאשר מנגד נרשמה ירידה בהיקפי היבוא.

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה