מכון היצוא

עלייה של כ- 3% בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של 2018

הסקירה המלאה לפניכם

הצמיחה המהירה שאפיינה את היצוא מישראל בשנת 2017 נמשכת גם ב- 2018 וזאת חרף נתוני היצוא של חודש ספטמבר, אשר היו נמוכים משמעותית עקב תקופת החגים. בסיכום שלושת הרבעונים הראשונים של השנה עלה יצוא הסחורות ללא יהלומים בשיעור של כ- 3% בהשוואה להיקפו בתקופה המקבילה אשתקד והוא הסתכם בכ-35.1 מיליארד דולר – כך עולה מניתוח שנערך ביחידה הכלכלית במכון היצוא.

הסקירה המלאה לפניכם

טעינה