מכון היצוא

מגמות בענף אגרוטכנולוגיה ומים | סיכום מחצית 2019

בשנת 2018 עלה היצוא בכ-4% ביחס לשנת 2017 והסתכם בכ-6 מיליארד דולר. נתוני מחצית מראים עליה של כ-5% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד וזאת בשל עליה ביצוא הדשנים. יצוא הכימיקלים והדשנים המהווה כ-70% מהיצוא תנודתי מאוד בעשור האחרון ומושפע ממחירי האנרגיה - התאוששות מחירי האנרגיה בשנתיים האחרונות הביאה לעליה בענף. יתר הענפים נמצאים במגמת עליה בעשור האחרון. ללא יצוא הדשנים והכימיקלים - טכנולוגיות השקיה וציוד וחומרים לחקלאות מובילים את הצמיחה בענף. מצגת זו סוקרת כמה מן המאפיינים הללו ומנתחת את התפתחות הסחר בעשור האחרון.

לסקירה לחץ כאן

טעינה