מכון היצוא

וירוס הקורונה והכלכלה הסינית והעולמית

מסמך זה אשר הוכן על ידי היחידה הכלכלית, סוקר את ההשפעה הכלכלית של התפשטות וירוס הקורונה על הכלכלה הסינית והעולמית ומנתח השלכות אפשריות על היצוא הישראלי.

בנוסף מובאת סקירה כלכלית מורחבת אודות קשרי הסחר בין ישראל וסין.

לקריאה לחצו כאן

טעינה