מכון היצוא

חיקויים, זיופים, העתקות והפרות

חיקויים, זיופים, העתקות, הפרות – הליכים משפטיים בבית המשפט, במכס, ואצל רשמי הפטנטים, המדגמים, וסימני המסחר.

במקרים של תחרות בין זכות קניין רוחני רשומה (או אף בקשה לרישומה), לשימוש בזכות הנחשדת כמפרה או כחיקוי, או כזיוף, או כהעתקה, עומדת לבעל הזכות האפשרות לפעול בהליכים מגוונים למימוש זכויותיו, בשלוש זירות, בארץ או בחו"ל: (1) במכס, (2) בבית המשפט, ו- (3) ברשות הפטנטים.

 

אכיפה באמצעות רשויות המכס:

כאשר יש חשד כי מוצר שעומד להיכנס למדינת היעד מפר זכות קניין רוחני, יש למכסים במדינות השונות רשות לפעול באופן עצמאי ולמנוע את כניסת המוצרים המפרים למדינתם. הם אף חייבים לעשות כן במקרים בהם הם מקבלים הודעה מבעל זכויות הקניין הרוחני על הפרה צפויה, בכפוף לחובתם לוודא כי ההליך אינו הליך סרק או שמטרתו היא הכשלת מתחרה בחוסר תום לב. 

 

אכיפה באמצעות בתי המשפט:

באמצעות בתי המשפט במדינות השונות ניתן לקבל סעדים ייחודיים במסגרת התביעות האוכפות קניין רוחני,  ובכלל זה צווי מניעה זמניים (עד סיום הבירור של תביעה בעניין) המיושמים מידית נגד שיווק, מכירה, הצעה למכירה, שימוש, או החזקה של מוצרים המפרים זכויות קניין רוחני. יחד עם צו המניעה ניתן לקבל לעיתים צווי חיפוש של מלאי מוצרים מפרים ואף לתפוס אותם ולהחזיק בהם עד סיום בירור התובענה. אמצעים אלו הם רבי עצמה באשר הם מונעים את הפעילות בשטח עם המוצרים המפרים, במקביל לבירור התביעה, וזאת תוך זמן קצר ביותר שנועד למנוע נזק מצטבר לבעל זכויות הקניין הרוחני, שמצידו חובה עליו לפעול במהירות, שכן אחרת לא יקבל את הצו המבוקש.

 

הליכי משפט אצל רשות הפטנטים:

בהליכים אצל רשויות הבחינה של פטנטים, מדגמים וסימני מסחר ניתן לנקוט בישראל בהליכים באחד או יותר משלבי הרישום של זכות הקניין הרוחני הרלוונטית. (1) השלב הראשון, הרלוונטי במיוחד לסימני מסחר, הינו שלב בחינת הבקשה: ישנם מקרים בהם עסקים מתחרים זה בזה עם שמות זהים או דומים, ינסו להקדים ולרשום סימן מסחר לפני המתחרה השני, כדי להוציא נגדו צו מניעה בבית המשפט על בסיס הסימן הרשום. לעיתים יכול מפיץ לרשום סימן מסחר על שמו "השייך" לבעלים האמיתי, וכשדבר זה מתגלה גם הבעלים האמיתי מגיש בקשה לכך. אם מתברר כי שני המתחרים, או היצרן והמפיץ, או כל בעלי בקשות אחרים, הגישו בקשות סימני מסחר דומות לפני קיבול הבקשה ע"י מחלקת סימני המסחר, ייפתח הליך "בקשות מתחרות" בפני רשם סימני המסחר מכוח סעיף 29 לפקודת סימני המסחר, שבו יתבקשו הצדדים להגיע להסכמה מי מהסימנים ממשיך, ובהעדר הסכמה, יכריע בכך רשם סימני המסחר עפ"י כתבי טענות, ראיות וסיכומים, ככל הליך משפטי. (2) השלב השני, הרלוונטי לפטנטים וסימני מסחר, הינו לאחר שהסתיימה בחינת הבקשה, והסימן או הפטנט, לפי העניין, קובל ופורסם להתנגדויות בציבור. לכל אדם מעוניין בציבור יש תקופה של שלושה חודשים במהלכה הוא זכאי לפתוח בהליך התנגדות לבקשה, שיתברר בפני רשם הפטנטים. נטל ההוכחה בהליכים אלו מוטל על כתפי מבקש זכות הקניין הרוחני להראות כי הוא זכאי לה. (3) השלב השלישי, הרלוונטי לפטנטים, לסימני מסחר ולמדגמים (שבישראל מפורסמים רק שנתיים לאחר הרישום בפועל), הינו בקשה לביטול או מחיקה של הזכות הרשומה. נטל ההוכחה בהליכים אלו מוטל על כתפי מבקש הביטול, להראות כי בעל זכות הקניין הרוחני איננו זכאי, או מלכתחילה לא היה זכאי, כי זכות הקניין הרוחני תירשם על שמו.

במדינות שונות יכול שיתקיימו הליכים אלו באופן אחר במקצת, לגבי מגוון אחר של הליכים, כגון הליכים לבחינה מחדש, אולם העיקרון זהה – בחינה ע"י רשות הפטנטים למי יש זכאות לרכוש קניין בזכות הרלוונטית.

 

טעינה