מכון היצוא

יצוא מקביל – המותר, האסור, והרצוי.

כאשר פונים לפעילות יצוא מוצרים לחו"ל, בין יתר הבדיקות שיש לבצע במסגרת ההיערכות לכך, יש לבחון את היבטי הקניין הרוחני המעורבים.

על יצרן או מפתח של מוצר לבחון אם המוצר המיועד ליצוא אינו מוגן באמצעות פטנט או מדגם במדינות היעד, שכן אם כך הדבר הוא עלול למצוא את מוצריו מעוכבים במכס או מנועים ממכירה בבית המשפט המקומי. אם המוצרים כבר שווקו ונמכרו הוא עלול להידרש לאסוף את המוצרים מהשוק, ואם הדבר בלתי אפשרי עוד, לשלם פיצויים לבעל הפטנט או המדגם.

באותו אופן יש לבצע בדיקה של סימני מסחר לגבי שם החברה המייצאת, או לגבי מיתוג המוצרים או השירותים בהם היא תפעל במדינות היצוא, קרי האם כבר רשום סימן מסחר זהה או דומה המונע פעילות שיווקית עם אותו שם או לוגו של היצואן.

על יצואן שאינו היצרן לבצע בדיקה נוספת, והיא כי המוצרים אותם הוא מייצא הם מקוריים.

כך למשל, ישראלי המתעתד לבצע פעילות בינלאומית שהינה רכישה של מוצר בסין ומכירתו באנגליה, צריך לבדוק אם המוצר מקורי, וכן אם שם המוצר אינו רשום כבר כסימן מסחר באנגליה או בקהילה האירופאית, וכן לקבל התחייבות מהיצרן (לרבות התחייבות לשיפוי וערבויות מספקות ליכולת לשלם את השיפוי), או לבצע בדיקה בעצמו, כי אין מניעה משפטית לשווק ולמכור את המוצר באנגליה.

טעינה